موسسه حقوقی دهکده جهانی تابان

دکتر سید باقر میرعباسی

  شرح حال مختصر و فهرست تألیفات دکتر سید باقر میر عباسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دکتر سید باقر میر عباسی در سال 1324 ( شمسی ) در تنکابن به دنیا آمد . دوره های ابتدایی و دبیرستانی خود را در مدارس و دبیرستانهای شهر زادگاهش و تهران به پایان رساند و سپس بلافاصله وارد دانشگاه تهران شد . نخ

دکتر سید باقر میرعباسی

 

شرح حال مختصر و فهرست تألیفات دکتر سید باقر میر عباسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دکتر سید باقر میر عباسی در سال 1324 ( شمسی ) در تنکابن به دنیا آمد . دوره های ابتدایی و دبیرستانی خود را در مدارس و دبیرستانهای شهر زادگاهش و تهران به پایان رساند و سپس بلافاصله وارد دانشگاه تهران شد . نخست در دوره ادبیات عرب مشغول و سپس بین سالهای 1344 و 1348 لیسانس قضائی خود را دریافت کرد . در سال 1352 ( ش ) به فرانسه رفت و در دانشکده حقوق دانشکده حقوق دانشگاه استراسبورگ و دانشکده بین المللی حقوق تطبیقی این شهر به تحصیل مشغول و این عناوین علمی را دریافت کرد :

فوق لیسانس در رشته حقوق عمومی ، فوق لیسانس در رشته حقوق عمومی تطبیقی ، فوق لیسانس در رشته حقوق خصوصی تطبیقی و دکترای دولتی حقوق عمومی در سال 1981 میلادی .

دکتر میرعباسی درسال 1360 (ش) به ایران مراجعت نموده و اندکی بعد به عنوان مشاور حقوقی دعاوی بین المللی در دفتر خدمات حقوقی بین­ المللی مشغول شد و پس از بازگشایی دانشگاه ها در سال 1364 (ش ) عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد که تا کنون به این شغل ادامه می­دهد . وی در دوره های کارشناسی، کارشناس ارشد و دکترا به تدریس حقوق بین­الملل عمومی و حقوق سازمانهای بین المللی مشغول است . ایشان در عین حال عضو علمی آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی کشور فرانسه است و نیز عضو کانون وکلای ایران ( مرکز ) است ..

 

دکتر میر عباسی تا کنون مشاغل زیر را عهده دار بوده است : معاونت دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، مدیر گروه حقوق عمومی ، مشاور حقوقی برخی از سازمانها در دعاوی بین المللی ..

 

آثار تألیفی و تحقیقی و زیر چاپ دکتر میر عباسی عبارتند از :

الف . کتب :

 1. دوره حقوق بین الملل عمومی که جلد اول و دوم آن منتشر شده است . چاپ اول 1376 و چاپ تجدید نظر شده 1389 چاپ چهارم 1389 ، نشر میزان ، چاپ پنجم ، 1991 .
 2. حقوق معاهدات بین المللی ( در دست اقدام ) .
 3. ترجمه مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی ، انتشارات جنگل 1384 ، چاپ دوم در دست اقدام .
 4. حقوق سازمانهای بین المللی ( زیر چاپ ) .
 5. کمیسیون حقوق بین الملل و اقداماتش ( زیر چاپ ).
 6. دیوان بین المللی د ادگستری در تئوری و عمل جلد اول تجدید چاپ شد است ، 1387 ، چاپ سوم 1389 .
 7. دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل جلد دوم چاپ شده ، 1387 ، چاپ دوم 1389 .
 8. نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر ، انتشارات جنگل ، 1387 ، چاپ دوم 1388 .
 9. نقش ارکان شورایی و اصلی «سازمان ملل متحد در حمایت بین المللی ازحقوق بشر»، جلد دوم ارکان اصلی سازمان ملل متحد ( چاپ اول ، 1389 ) .
 10. شورای حقوق بشر (سازمان ملل متحد ) زیر چاپ .
 11. مواضع کشورها با تکیه بر مواضع جهان سوم در قبال دیوان بین المللی دادگستری ( زیر چاپ)

* حقوق اساسی ، تهران ، انتشارات دانشگاه پیام نور ( بنام دکتر ثابت سعیدی ) ، 1373 ( 70 صفحه اول این کتاب متعلق به اینجانب است ) و بر اساس قراردادی است که بین بنده و دکتر ثابت سعید منعقد گردیده بود .

 1. میر عباسی و خانم دکتر کوشا : رویه قضائی دیوان بین المللی دادگستری ، آرای مشورتی و حمایت دیپلماتیک ، انتشارات جاودانه ، 1391 .
 2. میرعباسی و خانم دکترکوشا: رویه قضائی دیوان بین­المللی دادگستری– آرای ترافعی، انتشارات جاودانه ، جلد دوم ، 1391 .

 

ب : مقالات متعدد حقوقی در زمینه های :

1.دیوان دادگستری بین المللی، مجله حقوقی دفتر خدمات شماره 1 .

 1. قراردادهای بین المللی ، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، 1377 .
 2. ملی کردن در حقوق بین الملل مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، سال 1371 .
 3. بررسی تحول تاریخی معاهدات و قانونمندی آن ، مجله مجتمع آموزشی قم ، 1379 .
 4. جهان سوم دیوان دادگستری بین المللی ، بولتن مرکز عالی مطالعات .
 5. صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی متقابل در قضیه سکوهای نفتی ( در مجموعه مقالات پیرامون : رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی ،مرکز پژوهشهای مجلس، 1384 )
 6. رأی مشورتی دیوار حایل و حقوق بین الملل مردم فلسطین ، در مجموعه تحولات فلسطین از منظر حقوق بین الملل از انتشارات کرسی حقوق بشر ، صلح و دموکراسی یونسکو ، دانشکده شهید بهشتی ، چاپ اول ، 1387 .
 7. جایگاه حقوق بنیادین و موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری ، منتشره در : حقوق بشر در جهان معاصر ، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران ، 1388
 8. Fragmentation یا تعدد محاکم بین المللی و تأثیر آراء انها بر وحدت و چند پارگی حقوق بین الملل ، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ، دانشگاه تهران ، 1388 .
 9. چگونگی تصویب و پذیرش معاهدات حقوق بشری توسط - کشورهای اسلامی با توجه به احکام شریعت ، در مجموعه مقالات به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی ، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه تهران – 1389 .
 10. نقش انصاف در حل و فصل اختلافات بین المللی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ش 2 ، تابستان 1389 ، شماره صفحه 364 – 34 .
 11. مقاله ای به زبان انگلیسی تحت عنوان :

Violation of Human Right on the pretext of War on Terror, in : A collective if O DVV Articles for the 16th session of the human rights Cooncil Side Events Winter 2011.

 

 

 

 

 

 

ج . مقالات در دست انتشارات :

 1. پرداخت غرامت در حقوق بین الملل ، در دست انتشار .
 2. Procedures Non Compliance: آیین نامه های غیر انطباقی (در دست انتشار ) یا آیین ها ی عدم پای بندی .
 3. پرداخت غرامت در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ، منتشره در سایت

www.internationallaw.ir.

 1. چهار مقاله دیگر زیر چاپ .

 

د . سخنرانی در یکی از پانل های شانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر 2011 به زبان فرانسه و تحت عنوان :

Violation of Human Right on the pretext of war on terror.

 

ه. مقالات منتشره :   I.S.I)   )

 1. S . B. Mirabbassi and soheyla Koosha;

The Jurisdiction analyses and admissibility challenges of International court of Justice in diplomatic protection of legal persons with Respect to Mr. Diallo case in: Journal of American science , 2012 , 7(10) – p.p 768-779.

 1. میر عباسی ، سید باقر و عزیزی (ناصر ) : به سوی تعادل بین حقوق بشر دوستانه و ملاحظات نظامی با تأملی بر کنفدراسیون سلاح های متعارف و پروتکل های ضمیمه آن و در : فصل نامه دیدگاههای حقوقی دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری ، شماره 49 و 50 بهار و تابستان 1389 صص 125-93 .

3-میرعباسی، سید باقرو موسوی میرکلانی ،سید طه : نظام حقوق بین المللی حاکم بر استقلال یک جانبه ی دول در آینه ی نظریه مشورتی 2010دیوان بین المللی دادگستری و دیگر اسناد موجود :مشروعیت یا عدم مشروعیت ، در : مجله حقوقی دادگستری ،سال 1376،شماره 77(بهار 1391)، صص161 -135 .

 

 

آثار تألیفی و تحقیقی و زیر چاپ دکتر میر عباسی عبارتند از :

 • دوره حقوق بین الملل عمومی که جلد اول و دوم آن منتشر شده است ( 1376 ، و جلد دوم چاپ سوم 1385 ) .
 • حقوق معاهدات بین المللی ( در دست اقدام ) .
 • ترجمه مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی – انتشارات جنگل – 1384 .
 • حقوق سازمانهای بین المللی ( زیرچاپ ) .
 • کمیسیون حقوق بین الملل ( زیر چاپ ) .
 • دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل جلد اول چاپ دوم شده است سال 1387 ، در 550 صفحه.
 1. ترجمه کتابی راجع به ترتیبات حل و فصل اختلافات در چارچوب سازمان تجارت جهانی (در دست انتشار ) .

8- دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل ،جلد دوم ، چاپ شده، 1387.

9- نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر ،انتشارات جنگل ،1387.

 

 

 

الف – مقالات متعدد حقوقی در زمینه های :

1- دیوان دادگستری بین المللی ،مجله حقوقی دفتر خدمات، شماره 1 .

2- قراردادهای بین المللی ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،1377 .

3- ملی کردن در حقوق بین الملل ، مجله دانشکده حقوقی و علوم سیاسی، سال 1371 .

4- بررسی تحول تاریخی معاهدات و قانون مندی آن ، مجله مجتمع آشوری، قم ، 1379 .

5- جهان سوم و دیوان دادگستری بین المللی ، بولتن مرکز عالی مطالعات .

6-صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی متقابل در قضیه سکوهای نفتی ( در مجموعه مقالات پیرامون :رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی ، مرکز پژوهشهای مجلس، 1384.

 1. fragmentation یا تعدد محاکم بین المللی وتأثیر آراء آنها بر وحدت و چند پارگی حقوق بین الملل ، در د ست انتشار در مجموعه در دست انتشار .

 

ب - مقالات در دست انتشار :

1-پرداخت غرامت در حقوق بین الملل- در دست انتشار .

2- Procedures Non Compliancence: آیین نامه های غیر انطباقی ، در دست انتشار .

3- پرداخت غرامت در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران – در دست انتشار