موسسه حقوقی دهکده جهانی تابان

دکتر مجید راوندی

دکتر راوندی متولد سال 1355 تهران، ری و دارای دکترای روابط بین الملل و کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل می باشد. وی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی بوده و دارای سوابق متعدد کاری و همکاری های دولتی در حوزه فعالیت شهری می باشند. از سوابق علمی، تحقیقاتی و کاری ایشان می توان به موارد ذیل اشاره نمود: - اس

دکتر مجید راوندی

دکتر راوندی متولد سال 1355 تهران، ری و دارای دکترای روابط بین الملل و کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل می باشد. وی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی بوده و دارای سوابق متعدد کاری و همکاری های دولتی در حوزه فعالیت شهری می باشند.

از سوابق علمی، تحقیقاتی و کاری ایشان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- استاد دانشگاه آزاد اسلامی

- بررسی و مطالعه تطبیقی حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران و حقوق بین الملل

- پیگیری علمی و حقوقی معضلات و پیامدهای محیط زیستی و اجتماعی مرکز بازیافت تهران و همکاری مستمر در این زمینه با دانشگاه پلی تکنیک امیرکبیر دپارتمان عمران-محیط زیست (به عنوان نماینده شورای شهر)

1- رئیس فعلی شورای اسلامی شهرستان ری به مدت 7 سال

2- رئیس شورای اسلامی شهر کهریزک به مدت 1 سال

3- عضو شوراهای آموزش و پرورش، برنامه ریزی و نظارت بر اصناف شهرستان ری

4- عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی معاملات و ماده 555 شهرداری

5- عضو ستاد پیشگیری مواد مخدر شهرستان ری

6- بازرس شمارگان مطبوعات کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

7- بازرس صنایع چاپ و واحدهای وابسته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی