موسسه حقوقی دهکده جهانی تابان

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین پژوهشگاه قوه قضاییه و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه قوه قضاییه و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با هدف توسعه همکاری‌ها و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متقابل امضا شد.

این تفاهم نامه همکاری به امضای دکتر سید حجت‌الله علم الهدی، رییس پژوهشگاه قوه قضاییه و دکتر مسعودی، رییس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی رسید.