موسسه حقوقی دهکده جهانی تابان

سامانه نوبت دهی الکترونیک در دادگستری استان کردستان راه اندازی می‌شود

اولین جلسه شورای معاونین دادگستری استان کردستان با حضور محمدرضا مترقب، رئیس کل دادگستری استان کردستان، و با حضور کلیه اعضای شورای معاونین و در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری برگزار شد.

در حاشیه این جلسه رییس کل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: ضروری است تا واحد‌های قضایی استان با انجام برنامه ریزی فوری و دقیق نسبت به مختومه نمودن پرونده‌های دارای بیش از ۵ سال قدمت اقدام نمایند.

مترقب اظهار کرد: مقرر گردید تا معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان ضمن پیگیری نواقص فنی مربوط به دادرسی الکترونیک، اجرایی شدن دادرسی الکترونیک در کلیه واحد‌های قضایی سطح استان را پیگیری و اعمال نظارت نمایند.

وی بر لزوم اعمال مجازات‌های جایگزین حبس توسط شعب کیفری در سطح استان تأکید کرد و افزود: رؤسای واحد‌های قضایی در سطح استان موظفند تا در این خصوص اعمال نظارت نمایند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان همچنین از ایجاد سامانه نوبت دهی توسط معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان به آدرس اینترنتی www.kjts.ir خبر داد و افزود: به منظور رفاه حال مراجعین و جلوگیری از حضور مردم در واحد‌های قضایی سطح استان و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا این سامانه تشکیل شده است تا مردم شریف سراسر استان از این طریق برای حضور در محاکم دادگستری اخذ نوبت نمایند.

وی همچنین به استقرار میز خدمت در مبادی ورودی دادگستری‌های سطح استان اشاره کرد و گفت: هدف از تشکیل این میز خدمت ضمن راهنمایی ارباب رجوع، خودداری از ورود بی مورد افراد غیرمرتبط با پرونده‌ها به مجتمع‌های قضایی است.

در ادامه این جلسه نیز اعضای شورای معاونین در مورد موضوعات مختلف سخنان خود را ارائه کردند که در خصوص آن بحث و بررسی شد.