موسسه حقوقی دهکده جهانی تابان

سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین: دفاتر خدمات قضایی در سراسر قزوین آماده اخذ و ارسال لوایح قضایی به صورت الکترونیک هستند

ابوالفضل محبی از استفاده حداکثری تکنولوژی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در دادگستری قزوین خبر داد و گفت: در راستای سیاست های ملی و دستورالعمل های قوه قضائیه به دنبال آن هستیم تا با فاصله گذاری اجتماعی در دستگاه قضایی استان از شیوع این ویروس بکاهیم.

وی افزود: در همین راستا از اسفند ماه سال گذشته تمام جلسات استانی این دادگستری از طریق ویدئو کنفرانس برگزار می گردد و تمام حوزه های قضائی و دادگاههای بخش نیز به این فناوری مجهز شده اند.

سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین ضمن تأکید بر ضرورت بهره گیری از شیوع دادرسی تمام الکترونیک در این استان بیان داشت: دفاتر خدمات قضائی نیز در سراسر استان آماده اخذ و ارسال لوایح قضائی به صورت الکترونیک هستند و این امر هم موجب کاهش هزینه و هم کاهش تردد و حفظ سلامتی عموم مردم خواهد شد. ا

ین مقام قضائی استان قزوین از بهره مندی از فناوری اطلاعات در دادرسی های قضایی غیرحضوری خبر داد و گفت: با توجه به دستورات رئیس کل دادگستری استان قزوین از عموم مردم درخواست می گردد به دلیل شیوع ویروس کرونا در حال حاضر، از طرح شکایات و دعاوی غیرمهم و غیرضروری و مراجعه به مجتمع های قضائی اجتناب کنند.