موسسه حقوقی دهکده جهانی تابان

ارائه مشاوره حقوقی

کادر مشاوره ای مؤسسۀ حقوقی دهکده جهانی تابان، با استفاده از حقوقدانان و وکلای برجسته و حرفه ای  متخصص در کلیۀ مباحث حقوقی به شما عزیزان مشاوره جامع و مفید عرضه خواهد نمود:

 

الف ـ مشاوره در امور حقوقی از قبیل امور ملکی ـ امور ثبتی ـ امور تجاری (اسناد تجاری / شرکتها)....

ب ـ مشاوره در تنظیم قرارداد برای کلیۀ اشخاص حقیقی و حقوقی.

ج ـ مشاوره در امور کیفری از قبیل: کلاهبرداری ـ خیانت در امانت ـ جعل .....

 د- مشاوره در خصوص  کلیه امور مربوط به دعاوی خانوادگی