موسسه حقوقی دهکده جهانی تابان
  • خانه
  • خدمات
  • ارائه مشاوره درزمینه تنظیم انواع قراردادها

ارائه مشاوره درزمینه تنظیم انواع قراردادها

مؤسسۀ حقوقی دهکده جهانی تابان، با دارا بودن همکاران متخصص و حقوقدانان متبحر، در امر تنظیم قرارداد در موضوعات و انواع مختلف آن، همچون قراردادهای خرید و فروش یا اجاره مستغلات ـ اموال منقول ـ خودرو و ماشین آلات ـ قراردادهای نمایندگی ـ سرمایه گذاری و مشارکت در موضوعات مختلف ـ قراردادهای ساخت/ نصب و راه اندازی ـ پیمانکاری ـ قراردادهای بازرگانی نظیر حمل و نقل ـ بیمه ـ امور مربوط به حوزه بانکی و بانکداری ـ شرکتهای تجاری ـ قراردادهای مربوط به مالکیت فکری و معنوی ـ قراردادهای آموزشی و فرهنگی ـ قراردادهای کار و استخدامی .....آماده ارائه مشاوره و خدمات حقوقی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در تنظیم قراردادهای مورد نظر می باشد.