موسسه حقوقی دهکده جهانی تابان
  • خانه
  • خدمات
  • انجام کلیه امور مربوط به ثبت شرکت و ثبت برند

انجام کلیه امور مربوط به ثبت شرکت و ثبت برند

شرکت مهمترین رکن و ساختار قانونی تعریف شده ای است که برای انواع فعالیتهای اقتصادی ـ صنعتی ـ تجاری و حتی اشکال دیگری از فعالیتهای انتفاعی در هر جامعه ای شکل می گیرد و نیز کانالی برای برنامه ریزی، سرمایه گذاری و تجارت در بازارهای مختلف محسوب می شود. اهمیت تشکیل شرکت به گونه ای است که در برخی کشورها انجام امور تجاری فقط در قالب یک شرکت امکان پذیر می باشد و افراد حقیقی بدون ثبت یک شرکت، اجازه انجام فعالیتهای تجاری را ندارند.

بارزترین مزیت یک شرکت این است که دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران و نیز واجد استقلال مالی می باشد. همچنین مدیریت بهتر منابع و نیروی انسانی، بودجه بندی دقیق تر، انضباط مالی بیشتر و منعطف تر در مقایسه با فعالیت اشخاص حقیقی و تسهیل در واگذاری و انتقال سرمایه و سهام از دیگر دلایلی است که تجار و بازرگانان را ترغیب به فعالیت تجاری در قالب یک یا چند شرکت ثبت شده می کند.

به علاوه در برخی جوامع مزایای دیگری همچون امکان استفاده از معافیتهای مالیاتی و استفاده از تسهیلات و اعتبارات مالی و بانکی از سوی دولتها برای شرکتها در نظر گرفته می شود.

 دولتها و شرکتهای بزرگ تجاری و مشتریان بالقوه در هر صنفی، نوعاً بر این باورند که شرکتها در مقایسه با افراد و اشخاص حقیقی در انجام فعالیتهای اقتصادی و تجاری، حرفه ای تر و کارآمدتر عمل می کنند، از این رو اغلب ترجیح می دهند به جای معامله با اشخاص حقیقی، با شرکتها یا اشخاص حقوقی طرف معامله واقع شوند.

روشن است که شرکتها (اشخاص حقوقی) بعد از تأسیس دارای یکسری حقوق و تکالیف قانونی می شوند که آگاهی از آنها برای صاحبان و مدیران هر شرکتی امری کاملاً ضروری است.

این خدمات به شرح ذیل ارائه می شود:

 الف  - ثبت انواع شرکتها در شهرهای مختلف ایران.

 ب-  ثبت علائم تجاری و مشاوره برندینگ.

ج. ثبت طرحهای صنعتی و مالکیت فکری.

د. ثبت نمایندگی قانونی در شهرهای مختلف کشور.